Ogólnie

 

Certyfiakt energetyczny nazywany równiez przez niektórych świadectwem jest dokumentem, który wykazuje żużycie energii przez budynek, a tym samym informuje nas o tym jak drogi jest w eksploatacji. Certyfikat taki powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy jak i ten który już istneje, są jednak pewne ustępstwa bo świadectwo takie nie obowiązuje np.: budynków będących zabytkami czy kościołów. Do oceny służą poszczególne klasy. Klas jest siedem i umownie są oznaczone literami alfabetu od A do G, gdzie klasa A to najbardziej oszczędna. Wystawione świadectwo jest ważne 10 lat od daty jego wystawienia. Po tym czasie każdy właściciel obiektu musi się starać o przedłużenie świadectwa, w przypadku kiedy właściel dokonywał w ciągu tych 10 lat remontu zmieniając charakterystke energetyczną obiektu musi takie świadectwo wyrobić jeszcze raz. Cena tego dokumentu zależy głównie od wielkości budynku i funkcji jaką ma pełnić, w przypadku mieszkanania ceny oscylują w granicy 300-400 złotych, ale w przypadku budynku użyteczności publicznej ceny sięgają nawet 5000 złotych.