Kto może sporządzić certyfikat energetyczny?

 

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 roku każdy budynek w momecie oddania go do użytku oraz obiekty, które podlegają zbyciu i wynajmu muszą posiadać certyfikat energetyczny. Certyfikat taki mogą wystawić osoby:
- specjaliści posiadający uprawnienie budowlane
- absolwenci kursów, którzy posiadają świadectwo zdania egzaminu

Audytorem energetycznym może zostać osoba, która nie jest karana, ukończyła studia magisterskie i posiada uprawnienia budowlane (projektowanie,specjalność architektoniczna), konstrukcyjno-budowlane albo instalacyjne. Do tytułu audyora uprawnia również zdany egzamin przed ministrem do spraw budownictwa.