Co daje certyfikat energetyczny

 

Certyfikat energetyczny informuje nas głównie o tym jak droga jest eksloatacja danego obiektu. Certyfikat ten zwany również świadectwem jest dokumentem obowiązowym, który powinien posiadać każdy budynek zarówno ten już istniejący jak i dawno powstały. Zaletami wprowadzenia certyfikatów z dniem 1 stycznia 2009 roku są:
- świadoma decyzja osoby, która chce dokonać zakupu, wynajmu obiektu - wie ile będzie musiał "włożyć" pieniędzy w użytkowanie budynku
- klient zna koszt ekploatacji budynku - jest w stanie przeidzieć opłaty dodatkowe
- klient poznaje specyfikację techniczną obiektu
- wartość rynkowa budynku nie jest zawyżona